MT PRO INTERSIAM

สำหรับเครื่องพิมพ์ Barcode Thermal Transfer นั้นบริษัทฯ มีรุ่นต่าง ๆ ให้เลือกเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงการผลิตจำนวนมากในส่วนของ Ribbon สำหรับเครื่อง Printer นั้น บริษัทฯ ของเรานำเข้าจากต่างประเทศซึ่งท่านสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพ

บริษัทฯ ของเรายังมีบริษัทในเครือที่มีโรงงานผลิตสติกเกอร์ซึ่งสามารถรองรับความต้องการการใช้สติกเกอร์ที่หลากหลายของลูกค้าได้

นอกจากนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว ทางบริษัทฯ ของเรายังให้บริการที่ครอบคลุมทุกการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการบริการหลังการขายโดยช่างเทคนิคที่เชี่ยวชาญในการตรวจเช็ค การซ่อมบำรุง การอบรมและให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เครื่องให้เหมาะสม ด้วยประสบการณ์มากว่า 10 ปี ท่านสามารถเชื่อมั่นถึงคุณภาพและบริการที่ครบวงจรของเราได้